reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
OHM Zorgservices

Home  /  Over OHM Zorgservices  /  Onze aanpak  /  Onze diensten  /  OHM actueel  /  Nieuws
Strategisch Advies  /  Project- en Programmamanagement  /  Changemanagement & Organisatieontwikkeling  /  Procesoptimalisatie/Lean  /  Nieuwe processen  /  Zorglogistiek

Project- en programmamanagement

Veranderingen realiseren met blijvende resultaten. Dat is waar we voor worden benaderd en dat is wat we waarmaken. We zijn managers van complexe projecten en omvangrijke programma's en kunnen daarbij bogen op jarenlange ervaring. Wij maken vrijelijk gebruik van deze ervaring, van onze vakinhoudelijke deskundigheid, en niet in mindere mate van ons enthousiasme en onze drive om een opdracht te laten slagen.

Bij voorkeur nemen we graag samen met u de verantwoordelijkheid voor regie en aansturing van specifieke programma's. We willen daarbij zelfs een resultaatsverplichting aangaan.

OHM Aanpak
OHM Zorgservices staat voor doorvoelde en goed doordachte oplossingen die leiden tot blijvende veranderingen. Door een oprechte samenwerking aan te gaan met uw management en medewerkers nemen we de organisatie mee in het veranderproces. De implementatie van veranderingen gebeurt daardoor op een natuurlijke wijze en wordt daardoor beter gewaarborgd. Wij doen dit op basis van gedegen project- en programmamanagement.

Analyse
Elk traject begint met een diagnose en een snelle doorlichting (op onderdelen) van de organisatie. We inventariseren de uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet, kijken naar uw organisatie en de kenmerken daarvan, en verkennen de mogelijke oplossingsrichtingen. De onderlinge samenhang tussen mens, proces, benodigde ondersteuning, eisen van buitenaf en visie van de onderneming vormt onze leidraad. Op die manier werken wij samen met u aan een samenhangende oplossing die er toe doet, daarbij rekening houdend met een eventuele gewenste of noodzakelijke oplossingsrichting.

Doelstellingen & Resultaten
Aan het vaststellen van meetbare doelen hechten wij veel waarde. Zo is het voor u, maar ook voor ons duidelijk wanneer een programma of project ten einde is en is het succes meetbaar. Aan de hand van de analyse stellen we samen met u vast wat de scope van het project is en welke meetbare resultaten behaald gaan worden

Change & Transitie
Op basis van de gewenste oplossingsrichting en de afgesproken resultaten bepaalt OHM samen met u de veranderstrategie. Dit is de wijze waarop we het verandertraject gaan bewandelen. Daarnaast geven we invulling aan het programmamanagement. Het is onze overtuiging dat binnen een veranderstrategie goed programmamanagement vereist is om daardoor de beoogde resultaten te kunnen bereiken binnen een complex van eisen, belangen en gewenste doelen. Vervolgens ontwikkelen en implementeren we nieuwe structuren, processen en functies.

Implementatie
Bij de implementatie werken we nauw samen met uw organisatie en met de medewerkers binnen uw organisatie. Door betrokkenen vanaf het begin te betrekken, maken we optimaal gebruik van aanwezige expertise om veranderingen te implementeren. We beseffen dat actieve betrokkenheid bij het managen van verandertrajecten soms een extra belasting is voor het management. Tijdelijk kan OHM daarom de oplevering van een project op zich nemen of een team met projectmanagers begeleiden bij een succesvolle implementatie. Hiervoor beschikken wij over consultants met de benodigde expertise. Wij zijn daarbij bereid resultaatverplichtingen aan te gaan.

 
OHM actueel
OHM Competentie Ontwikkeling
nieuws
AWBZ-sector moet vastgoed zelf terugverdienen vanaf 2018
 
LinkedInFacebooktwitter