reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
OHM Zorgservices

Home  /  Over OHM Zorgservices  /  Onze aanpak  /  Onze diensten  /  OHM actueel  /  Nieuws
Strategisch Advies  /  Project- en Programmamanagement  /  Changemanagement & Organisatieontwikkeling  /  Procesoptimalisatie/Lean  /  Nieuwe processen  /  Zorglogistiek

Lean: voor snelle resultaten

De wijzigende wetgeving en de toenemende druk op budget, prestaties en structuur vragen om verhoging van efficiency en effectiviteit enerzijds en verbetering van zorgkwaliteit anderzijds. De Lean-methodiek is een krachtige methode om processen en prestaties voortdurend te verbeteren om zo de gestelde doelen te bereiken.

Bij Lean draait het in basis om het verminderen van verspilling - in welke vorm dan ook - en om het verhogen van de kwaliteit. Managers en medewerkers werken samen om met kleine verbeteracties stap-voor-stap de gestelde doelen te bereiken. Samen met de Lean-consultants worden de doelstellingen bepaald en de performance-indicatoren (PI) vastgelegd. Vervolgens worden medewerkers en management on-the-job getraind in een nieuwe, gestructureerde manier van werken en verbeteren, met in ieder geval drie stappen:

  • Prestaties zichtbaar maken
  • Kernoorzaak afwijkingen opsporen
  • Direct actie ondernemen

Lean leidt tot slimme pragmatische verbeteringen, die snel in te voeren zijn. In het algemeen zijn de benodigde investeringen in Lean-verbeteringen laag.

Procesoptimalisatie
Voor de grotere verbeteringstrajecten organiseren we 'Kaizens': in 1 tot 4 maanden pakken teams met alle betrokkenen  in de organisatie (door afdelingen heen) een probleem grondig aan. Brainstorming, teamwork en betrekken van de juiste experts kunnen leiden tot innovatieve oplossingen. 

Modulair
De aanpak van OHM kenmerkt zich door een modulaire aanpak. Elke module levert resultaat, samen vormen ze een uitermate krachtige Lean-aanpak. Door de modulaire aanpak kunnen wij ons aanbod aan uw situatie aanpassen en focussen op wat voor u het belangrijkst is. De OHM Lean-modules:

  • Lean Diagnose: wat kan Lean voor u betekenen. Ontdek het met OHM Lean diagnose
  • Lean Procesoptimalisatie: verbeter kwaliteit, kosten en doorlooptijd met 10 tot 50 procent!
  • Lean Operationele besturing: managen op processen en prestatie-indicatoren met 10 tot 20 procent verbetering van kwaliteit, kosten en doorlooptijd.
  • Lean Training: van basistrainingen tot het opleiden tot Lean-expert.
  • Lean Borging: een set aan maatregelen die zorgen dat de nieuwe Lean-werkwijze beklijft in uw organisatie.
  • Lean Programmamanagement: leg de programmadirectie in handen van OHM Zorgservices: van pilot tot uitrol en borging van resultaten.

 

 
OHM actueel
OHM Competentie Ontwikkeling
nieuws
AWBZ-sector moet vastgoed zelf terugverdienen vanaf 2018
 
LinkedInFacebooktwitter