reclamebureau ontwerpfabriek hilversum
OHM Zorgservices

Home  /  Over OHM Zorgservices  /  Onze aanpak  /  Onze diensten  /  OHM actueel  /  Nieuws
Strategisch Advies  /  Project- en Programmamanagement  /  Changemanagement & Organisatieontwikkeling  /  Procesoptimalisatie/Lean  /  Nieuwe processen  /  Zorglogistiek

Nieuwe processen

Weet u wat de kosten en opbrengsten van uw producten en diensten precies zijn? En heeft u inzicht in de ontwikkeling van deze kosten en opbrengsten in de toekomst? De wijzigingen in de financiering van zorginstellingen maken het noodzakelijk dat u exact weet wat de kosten en marges van elk van uw producten en diensten zijn. OHM Zorgservices kan u daarbij ondersteunen. Als enige adviesbureau in Nederland maken wij niet alleen de kosten- en batenstructuur inzichtelijk, maar kunnen wij u ondersteunen bij het inrichten van een salesproces in de organisatie waardoor deze gegevens altijd voor handen zijn. Onmisbaar voor een gefundeerde bedrijfsvoering.

Advisering
OHM Zorgservices kan de kosten en batenstructuur van uw producten en diensten voor u inzichtelijk maken. Dit doen we door zowel de kosten- als de batenkant vanuit meerdere perspectieven te bekijken: Wat zijn bijvoorbeeld de kosten nu? Kunnen de kosten per klant dalen als zaken anders aangepakt worden? In hoeverre dalen de kosten als het volume stijgt en kunnen kosten over meerdere soorten producten verspreid worden? Vanuit de opbrengstenkant komen vragen aan de orde als: Wat leveren de verschillende producten op? Met wie moet onderhandeld worden over de vergoeding? Wat is de kostenstructuur van andere aanbieders voor elk product? Welke marges zijn er dan per product te realiseren? Hoe sterk is de concurrentiepositie? Welke producten leveren nu de hoogste marge op? Welke zijn dat volgend jaar? Welke zijn dat over drie en over vijf jaar? Welke kant moet de organisatie qua producten innoveren vanuit een salesgedachte?

Inrichten salesproces
Op basis van de resultaten van het advies kan OHM Zorgservices de organisatie ondersteunen bij het inrichten van een salesfunctie in de organisatie inclusief de daarbij behorende processen, procedures en rapportages.

 
OHM actueel
OHM Competentie Ontwikkeling
nieuws
AWBZ-sector moet vastgoed zelf terugverdienen vanaf 2018
 
LinkedInFacebooktwitter